تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل

تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل

در خصوص مسایل مختلف www.x95.blogfa.com

تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل

سيد همايون سليمي
تعبیرخواب وسیری در دعا وتوسل در خصوص مسایل مختلف www.x95.blogfa.com

یا رحیم

یا رحیم : هر کس بعد از هر نماز صد مرتبه بر خواندن این اسم مداومت نماید دل او از

سختی نجات می یابد و نسبت به دیگران مهربان می شود


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن 1393 | 0:54 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

ناد علی (ع) را 7 نوبت به نیت آن مهم بخواند

برای ناد علی (ع) هفتصد خاصیت ذکر کرده اند و در تمام مهمات آنرا موثر دانسته اند و طریقه ختم ناد علی کبیر آنست که اگر کسی را مهمی عظیم پیش آید ناد علی (ع) را 7 نوبت به نیت آن مهم بخواند البته برآورده خواهد شد .


بِسمِ الله الرحمن الرحيم
نادِ علیّاً مَظهَرَ العَجائِبِ تَجِدهُ عَوناً لَکَ فی النَّوائِبِ لی إلَی اللهِ حاجَتی وَ عَلَیهِ مُعَوَّلی کُلَّما أمَرتَهُ وَ رَمَیتَ مُنقَضی فی ظِلِّ اللهِ وَ یُضلِلِ اللهُ لی أدعُوکَ کُّلِّ هَمٍّ وَ غَمٍّ سَیَنجَلَی بِعَظَمَتِکَ یا اللهُ یا اللهُ یا اللهُ بِنُبُوَّتِکَ یا مُحَمَّدُ یا مُحَمَّدُ یا مُحَمَّدُ بِوِلایَتِکَ یا عَلِیُّ یا عَلِیُّ یا عَلِیُّ، اَدرِکنی بِحَقِّ لُطفِکَ الخَفِیِّ، اللهُ اَکبَرُ اَنَا مِن شَرِّ اَعدائِکَ بَریءٌ بَریءٌ بَریءٌ، اللهُ صَمَدی مِن عِندِکَ مَدَدِی و عَلَیکَ مُعتَمَدی بِحَقِّ اِیّاکَ نَعبُدُ و اِیّاکَ نَستَعینُ یا اَبَا الغَیثِ اَغِثنی یا اَبَا الحَسَنَینِ اَدرِکنی یا سَیفَ اللهِ اَدرِکنی یا حُجَّةَ اللهِ اَدرِکنی یا وَلِیَّ اللهِ اَدرِکنی بِحَقِّ لُطفِکَ الخَفِیِّ یا قَهّارُ تَقَهَّرتَ بِالقَهرِ و القَهرُ فی قَهرِ قَهرِکَ یا قَهّارُ یا قاهِرَ العَدُوِّ یا والِیَ الوَلِیّ یا مَظهَرَ العَجائِب یا مُرتَضی عَلِیّ رَمَیتَ مَن بَغی عَلَیَّ بِسَهمِ اللهِ وَ سَیفِ القاتِلِ اُفَوِّضُ اَمری اِلَی اللهِ اِنَّ اللهَ بَصیرٌ بِالعِبادِ وَ اِلهُکُم إلهٌ واحِدٌ لا إلهَ إلّا هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیم، أدرِکنی یا غِیاثَ المُستَغیثینَ یا دَلیلَ المُتَحَیِّرینَ یا أمانَ الخائِفینَ یا مُعینَ المُتَوَکِّلینَ یا راحِمَ المَساکینَ یا إلهَ العالَمینَ بِرَحمَتِکَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ أجمَعینَ وَ الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمین


ترجمه دعای نادعلی

بخوان علی را که مظهر صفات عجیبه است . تا یاری کننده تو باشد در سختی ها این بنده پیوسته به خدا نیازمند است . و من در امورم به او تکیه کرده ام و امور گذشته و اینده ام را به او وا می گذارم برای رفع هر ناراحتی تو را می خوانم . تا مشکل حل و مسائل روشن گردد قسم به بزرگیت ای خدا و به پیامبریت ای محمد و به ولایت تو ای علی ای علی ای علی مرا در یاب بحق لطف پنهانت . الله اکبر و من از شر دشمنانت بیزاری می جویم . خدای بی نیاز از سوی تو یاری می شم و بر تو اعتماد دارم به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین . ای پدر کمک ای پدر حسنین مرا در یاب ای شمشیر خدا ای در خدا , ای حجت خدا ,ای ولی خدامرا در یاب . به حق لطف پنهانت ای غالب و غلبه کننده,ای دوست دوست خدا ای مظهر صفات عجیبه ای علی یقین دارم هرکه بخواهد ظلم نماید تو به شمشیر کشنده او را از پای در می اوری من تمام امورم را به تو واگذارمی کنم . بدرستی او بصیر بر بندگان است فرماید : خدای شما خدای واحد است و غیر از او خدایی نیست و بخشنده و مهربان . مرا در یاب ای فریاد رس فریاد خواهان ای راهنمای سر گردانان ای امان ده تر سندگان ای یاری دهنده پناه آورندگان ای رحم کننده بر فقرا ای خدا به رحمتت مرا در یاب و درود فرست بر محمد و ال او و ستایش برای جهانیان است و بس ...


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 20:32 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

در تمام جوامع تعبیر خواب را یک الگو برای زندگی می دانند . در این میان تعبیر خواب به عقاید و اعتقادات نیز بر می گردد . یعنی بسته به اینکه چه عقیده و اعتقادی دارید تعبیر خواب شما نیز متغییر است . به طور مثال در کشور های مسلمان طلا برای مردان مکروه اعلام شده ولی برای زنان خوب هست . اما در کشورهای غربی تعبیر خواب طلا برای زن و مرد یکی هست . به همین خاطر ما تعبیر خواب طلا را برای شما از ۲ جنبه بررسی کردیم .

 

دیدن انگشتر  طلا در خواب

دیدن طلا در خواب برای زنان نیکو و برای مردان رنج و اندوه است . اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکت است و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.
اگر در خواب بیند که طوقی در گردن داشت از زر یا سیم ، دلیل که به قدر و قیمت آن ولایت یابد و انصاف نگهدارد. اگر طوق را آهنین دید، دلیل بر فساد دین است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که طوق درگردن داشت، دلیل است که دعوی به دروغ گوید. جابرمغربی گوید: اگر درخواب طوق زرین بیند، دلیل بر ولایت است. اگر مسین یا آهنین باشد، دلیل که با کسی خصومت کند

تعبیر خواب طلا از امام جعفر صادق :حضرت امام  صادق فرماید: دیدن طوق درخواب بر سه وجه است. اول: حج گذاردن. دوم: ولایت یافتن. سوم: خصومت و اهانت کردن و غلام و کنیزک. اگر در خواب بیند که طوق درگردن داشت، دلیل است از پادشاه مال یابد.

حضرت یوسف تعبیر خواب طلا را برای زنان و مردان خوب می داند و دلیل بر قدرت و ثروت است .

سرویس طلا - تعبیر خواب طلا از حضرت یوسف

از دید تعبیرگران دیگر نیز تعبیر خواب طلا خوب است . اگر دید طلا خرید یعنی اگر تلاشگر باشد به قدرت و ثروت می رسد . اگر دید طلا هدیه یا کادوگرفت قدرت و ثروت به او هدیه می شود .

تعبیر خواب طلا از ابن سیرین می فرماید اگر ببیند در خواب طلا می خورد مال خویش را هزینه کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو می باشد. اگر کسی در خواب طلا فروشی ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد خواهد کرد.
لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن طلا در خواب : دوست داشتن چیزهای بی ارزش

اگر خواب طلا دزدیدن را دید از طلا فروشی یا از فردی اگر دزدی به دست خود بیننده خواب باشد شمرسار می شود ولی اگر دید که دزدیدن طلا توسط کسی دیگر هست یعنی رازی دارد که از نزدیکان پنهان می کند که در شرایط مناسب باید این راز را بگوید .

دیدن حلقه طلا در خواب اگر زرد باشد با همسری ثروتمند ازدواج می کند اگر حلقه طلای سفید باشد با همسری ازدواج می کند که علاوه بر ثروت اخلاق های نیکوی زیادی دارد .

دیدن حلقه طلا در خواب چه تعبیری دارد.

دیدن خلخال طلا یا پابند طلا در خواب یعنی دیگران مجذوب شما خواهند شد . اگر در دیدید که انگشتر یا گردنبند یا گوشواره یا پلاک طلا (دستبند طلا ) خریدید به معنی برآورده شدن آرزوهایتان هست و اگر دیدید هدیه گرفتید آرزو های شما بر آورده خواهد شد .

اگر دیدید طلا گم کردید یا طلای شما شکسته یا النگوی طلا ی شکسته  یعنی شانسی را از دست می دهید یا قدر موقعیت های خوب زندگی را نمی دانید . اگر خواب پیدا کردن طلا دیدید یا یک کفش طلا یا کشتی طلا یا کوه طلا یعنی در زندگی باید بیشتر تلاش کنید و به موفقیت می رسید .

دیدن گنج طلا در خواب ( صندوق طلا – جعبه طلا جام یا کاسه ، تاج یا سکه های طلا ، مجسمه طلا ، شمش طلا ، ظرف طلا ) یعنی شانسی بزرگ به شما روی خواهد آورد . اگر دیدید که طلای زیاد است مثلا مقدار زیادی سکه طلا و شما آنها را بر می دارید یا بر روی سر می ریزید این شانس بزرگ به نفع شما و خانواده تان خواهد بود .

انگشتر عقیق طلا با نگین عقیق یا نگین دار ( قرمز – سبز – فیروزه ای) یعنی به عزت و شرف می رسید .

دیدن گوشواره طلا و تل طلا یعنی خبری بسیار خوش به شما خواهد رسید . پوشیدن لباس طلا در خواب تعابیر مختلفی دارد که در بیشتر موارد یعنی به قدرت می رسید و در آن قدرت اگر دست ضعیفان را نگیرید ( با تدبیر و عاقلانه و در حد توان) قدرت و ثروت از شما گرفته می شود .

دیدن سرویس طلا و توگردنی طلا (سینه ریز طلا) و تکپوش طلا در خواب به معنی زندگی خوب کم تلاطم در ضمن آرامش و آسایش هست .

دیدن کلید طلا و طلایی که در آن مروارید کار شده یعنی شانسی به شما روی می آورد که اگر به درستی استفاده کنید موقعیت های خوب مالی و اجتماعی نصیب شما خواهد شد .

اگر در خواب شمعدان طلا یا نقره یا طوق طلا زرد یا سفید دیدید یعنی شما و همسرتان به هم وفادار خواهید ماند . دیدن انگشتر طلا در دست راست یا چپ هم همین تعبیر را دارد . دیدن رینگ یا ساعت طلا در دست نشان دهنده ی این هست که در زندگی شما مشغله و کار و گرفتاری زیاد می شود که اگر تحمل کنید به مقام بالای مادی و اجتماعی خواهید رسید .

دیدن رودخانه طلایی نشان دهنده زندگی پر تلاطم و دیدن طلا در آب یا رودخانه یا دیدن صلیب طلا نشان از زندگی آرام است


برچسب‌ها: تعبیر خواب طلا

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 19:24 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

حس و حال افسردگی یعنی این

اطمینان دارم که زمان‌هایی بوده که غم وجودتان را فرا گرفته است. شاید وقتی عزیزی ترکتان کرد یا برنامه‌ای در زندگیتان به سنگ خورد. در چنین شرایطی، چهره‌ات آویزان می‌شود. شاید اشکی بریزی. احساس بی‌ارزشی به تو دست می‌دهد و از خودت می‌پرسی که آیا ارزشش را دارد؟ همه چیز در نظرت تیره و تار می‌شود - کارهایی که کرده‌ای، کارهایی که امید انجامشان را در دل می پرورانی، آدم‌های اطرافت. می‌خواهی در تختت دراز بکشی و چراغ‌ها را خاموش کنی. حس و حال افسردگی یعنی این، بی‌دلیل می‌آید و بی‌دلیل هم می‌رود


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 18:49 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

حاجت خودت رو بخواه

در کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی آورده است

هر وقت حاجتی داشتی وقت نماز عشاء 70 بار این ایه رو بخون

یا حی و یا قیوم بحق لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

و بعد از هر ظالمین که گفتی حاجت خودت رو بخواه


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 0:34 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

١۴٠٠ صلوات

آیة الله سید عبدالکریم کشمیری

١۴٠٠ صلوات نذر موسی بن جعفر (ع) برای حوائج بسیار مفید است.


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 0:32 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

ختم نماز کن فیکون

ختم نماز کن فیکون

برای برآورده شدن حوایج نمازی است که بسیاری از بزرگان دین به آن اقدام کرده اند و ان را موثر یافته اند

بعد از نماز عشای شب جمعه در جای خلوتی برود و 2 رکعت نماز حاجت بخواند به این صورت که

در رکعت اول بعد از حمد از اول سوره انعام تا  كُنْتُمْ عَنْ آياتِه تَسْتَكْبِرُونَ ( ایه ۹۳ سوره انعام ) بخواند

و در رکعت دوم بعد از حمد از آیه وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى ( ایه ۹۴ سوره انعام ) تا اخر سوره را بخواند

و سلام نماز را بگوید

و بعد از آن هزار بار صلوات بفرستد

و دعا کند

و حاجت را بخواند البته به اجابت مقرون است اگر چه بین او و حاجتش بعد المشرقین باشد

و به خاطر همین سرعت تاثیرش  نماز کن فیوکون  نامیده شده و از مجربات است

و بسیار تجربه شده است و سوره انعام را می توان از روی کتاب قران در هنگام نماز خواند


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 0:31 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک تذکر

لامپی را كه سوخته است باید عوض كرد این یك مثال ساده است تنها انسان های نادان لامپ سوخته را بر سقف كلبه خود می آویزند و به آن خیره می مانند باید از نو حركت كرد و از گذشته عبرت گرفت.


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0:1 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

ذکرهای قرآنی برای زیاد شدن رزق و روزی

ذکرهای قرآنی برای زیاد شدن رزق و روزی

1)    یاخَيْر  الرَّازِقينَ

2)    یا اللَّه یاهُوَ  یاخَيْر الرَّازِقين

3)    یاهُوَ  یاخَيْر الرَّازِقين

4)    یا رب یا هُوَ  یاخَيْر الرَّازِقينَ

5)    یا اللَّهُ یاخَيْر الرَّازِقينَ

6)    یاخَبير یابَصير

7)    یاهُوَ  یاسَّميعُ  یاْعَليمُ

8)    یا اللَّه  یاعَليم

9)    یا من لَهُ مَقاليدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یا اللَّه  یاعَليم

10)   یا اللَّهُ  یا لَطيف یا هُوَ  یا ْقَوِيُّ  یاْعَزيزُ

و اما آیات و ادله ذکرهای فوق

یاخَيْر  الرَّازِقينَ

دلیل : المائدة : 114   قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقينَ

 عيسى بن مريم گفت: خداوندا، اى پروردگار ما، براى ما از آسمان مائده‏اى پر از غذا فرو فرست كه براى ما، براى اولين و آخرين ما، عيدى باشد و نشانه و معجزه‏اى از جانب تو و ما را روزى ده، كه تو بهترين روزى دهندگانى.

 

یا اللَّه یاهُوَ  یاخَيْر الرَّازِقين

دلیل : الحج : 58   وَ الَّذينَ هاجَرُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ

 و كسانى كه در راه خدا (براى جهاد يا تحصيل علم دين يا هر امر الهى) هجرت كردند سپس كشته شده يا مردند حتما خداوند آنها را روزى نيكو خواهد داد، و به يقين خداوند بهترين روزى‏دهندگان است.

 

یاهُوَ  یاخَيْر الرَّازِقين

دلیل : المؤمنون : 72   أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ

 يا آنكه از آنها مزد و خرجى مستمرّى (براى اداى رسالت) مى‏خواهى؟ (نه) پس مزد و خرجى پروردگارت بهتر است و او بهترين روزى‏دهندگان است.

 

یا رب یا هُوَ  یاخَيْر الرَّازِقينَ

دلیل : سبأ : 39   قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ

 بگو: همانا پروردگار من براى هر كس از بندگانش كه بخواهد روزى را (طبق صلاح عام و نظام اتم) فراخ مى‏سازد و تنگ مى‏كند، و آنچه از اشياء (در راه خدا) انفاق كنيد عوضش را مى‏دهد و او بهترين روزى‏دهندگان است.

 

یا اللَّهُ یاخَيْر الرَّازِقينَ

دلیل : الجمعة : 11   وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ

 (ولى به نماز جمعه اهميت ندهند) و چون تجارت يا لهوى ببينند به سوى آن پراكنده شوند و تو را ايستاده (در حال خطبه يا نماز) رها مى‏كنند، بگو: آنچه در نزد خداست از لهو (از شنيدن طبل و آلات طرب كه در وقت ورود كالا مى‏زدند) و از تجارت بهتر است، و خداوند بهترين روزى‏دهندگان است.

 

یاخَبير یابَصير

دلیل : الإسراء : 30   إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبيراً بَصيراً

همانا پروردگار تو، روزى را براى هر كس كه بخواهد توسعه مى‏دهد و (براى هر كس كه بخواهد) تنگ مى‏گيرد، البته او هميشه به بندگان خود آگاه و بيناست (حال فرد و اجتماع آنها را مى‏داند).

دلیل : الشورى : 27   وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبيرٌ بَصيرٌ

و اگر خداوند روزى را بر بندگانش گسترش مى‏داد بى‏ترديد در روى زمين ستم و طغيان مى‏كردند، و لكن آنچه را مى‏خواهد با تقدير و اندازه‏گيرى نازل مى‏كند، زيرا او به (حال) بندگانش آگاه و بيناست.

 

یاهُوَ  یاسَّميعُ  یاْعَليمُ

دلیل : العنكبوت : 60   وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وَ إِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ

 و چه بسيار از جنبندگان كه روزى خود را برنمى‏گيرند (و ذخيره نمى‏كنند مانند اغلب حيوانات خشكى و دريايى) خدا آنها و شما را روزى مى‏دهد، و او شنوا و داناست.

 

یا اللَّه  یاعَليم

دلیل : العنكبوت : 62   اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليمٌ

خداوند براى هر كس از بندگانش بخواهد روزى را فراخ مى‏كند و يا تنگ مى‏سازد، همانا خدا به همه چيز داناست.

 

یا من لَهُ مَقاليدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یا اللَّه  یاعَليم

دلیل : الشورى : 12   لَهُ مَقاليدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليمٌ

گنجينه‏هاى آسمان‏ها و زمين (مواد اوّليه و منابع روزى، و كليدهاى آنها كه اراده خداست) از آن اوست براى هر كه بخواهد روزى را مى‏گسترد و يا تنگ مى‏گيرد، زيرا كه او به همه چيز داناست.

 

یا اللَّهُ  یا لَطيف یا هُوَ  یا ْقَوِيُّ  یاْعَزيزُ

دلیل : الشورى : 19   اللَّهُ لَطيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيزُ

 خداوند به بندگانش نرم رفتار و سهل‏گير و دقيق النظر است، هر كس را بخواهد روزى (معنوى جان، و مادى تن) مى‏بخشد، و او نيرومند و مقتدر شكست‏ناپذير است.


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 23:35 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

ازدواج و دستورات دهگانه جهت بخت گشایی دختران

ازدواج و دستورات دهگانه جهت بخت گشایی دختران و دوشیزگان  گرامی

اول نکات مهم :

*متن این آیات و دعاها دلالت بر مطلب فوق دارد از اینرو خود اینها می تواند  دلیل باشند برای موضوع بخت گشایی

*این اذکار و دعاها باید با نیت خالص و همراه با ایمان  و تقوا خوانده شود.

*موانعی سر راه نباشد از جمله:

1)      قلب ناپاک(مثلا  قلبی که درش کینه و حسادت و دشمنی باشد

2)      نیتهای ناپاک

3)      ترک نیکی و صدقه

4)      ناامیدی به اجابت دعا

5)      تاخیر انداختن نمازهای واجب به جوری که قضا شود مثل نماز صبح

6)      فحاشی

7)      نفاق

8)      هرزگی در رفتار و اخلاق( روایت امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف معانی الاخبار شیخ صدوق)

(البته هر کدام از این موانع بود به دلیل گناه چهارم که ناامیدی بود نباید دعا کردن را ترک کند بلکه دعا کند و در صدد رفع موانع باشد و در هیچ حالت نباید از رحمت خداوند مهربان  ناامید باشد ولو اینکه همه گناهان را انجام داده باشد. )

*نمازها و آیات و یا سوره ها و دعاها و ذکرهایی که خوانده می شود باید به آنها ایمان داشته باشد و  تا حد توان و قدرت عمل به مفاهیم آنها نیز بکند تا تاثیر آنها سریعتر باشد و علاوه این دستورات برای یک زندگی شرافتمندانه هست که با عمل کردن آنها بدست می آید نه فقط با خواندن آنها.

* راههایی که گفته شده است با هم ارتباطی ندارند از اینرو دختران و دوشیزگان محترم هر کدام را که دوست داشتند و  به حال و موقعیتشان هماهنگ بود انتخاب کنند.

 

1)      ذکریالطیف ( همراه با لطف و مهربانی با دیگران)

جهت بخت گشایی ذکریالطیف راهرروز 129مرتبه بخواند.( عدد 129 حساب ابجد لطیف است)

 

2)      سوره نور آیه 32( همراه با امید به فضل خداوند و تلاش برای ازدواج )

 سوره نور آیه 32 را به وقت اذان بخواند: وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ  (اى اولياء جوانان) عزب‏ها و بى‏همسرانتان را و از بندگان و كنيزانتان آنهايى را كه صلاحيت ازدواج دارند همسر دهيد اگر فقير باشند خداوند از فضل خويش بى‏نيازشان مى‏كند و خداوند داراى وسعت نامتناهى و داناست.

 

 

3)      سوره انبیا آیه 89   ( به دلیل آیه 90 همراه با بیم و امید وخشوع و سرعت در کارهای خیر )

سوره انبیا آیه 89  به مدت چهل روز  بعد از هر نماز واجب بلافاصله بدون اینکه با کسی حرف بزند یک صلوات بفرستد و هفت مرتبه این آیه مبارکه را تلاوت کند( در ایام عذر شرعی بعد از پاک شدن باقیمانده چهل روز را بخواند)

رَبِّ لا تَذَرْني‏ فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثينَ : پروردگارا، مرا تنها (و بدون فرزند و وارث) مگذار و (اگر وارثى هم ندهى باكى نيست، زيرا) تو بهترين وارث‏ها هستى.

 

4)      سوره احزاب ( همراه با عمل به مضامین سوره شریفه )

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که اگر دختری در خانه مانده باشد و کسی به خواستگاری نیاید سوره احزاب را بر پوست آهو یا پاره ای کاغذ بنویسد و در کوزه ای کوچکی قرار داده و آن کوزه را در خانه ای که آن دختر زندگی می کند قرار دهد پس انشاءالله خواستگار آن دختر زیاد شود ، همچنین برای سریع آمدن خواستگار نیز همین طریق مفید است. انشاء الله

 

5)      سوره روم آیه ۲۱( همراه با تفکر در آیات الهی )

این آیه را روزی چهل بار چهل روز بخواند:

وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون‏

 و از نشانه‏هاى او اين است كه براى شما از جنس خودتان (نه از فرشتگان و نه از اجنّه و غير آنها) همسرانى آفريد كه در كنار آنها آرامش يابيد، و ميان شما (شوى و زن يا افراد نوع انسانى) علاقه دوستى و مهر باطنى نهاد، همانا در اين امر نشانه‏هايى است (از توحيد و قدرت و حكمت خدا) براى گروهى كه مى‏انديشند.

 

6)      سوره طه آیات ۲۵ تا ۲۸

هر روز این آیات را بخواند که کارش آسان شود و زبانش در مجلس خواسگاری گویا شود)

رَبِّ اشْرَحْ لي‏ صَدْري (25)

گفت: پروردگارا، سينه‏ام را گشاده گردان (صبر و حوصله فراوان به من بده).

وَ يَسِّرْ لي‏ أَمْري (26)

و كارم را بر من آسان ساز (در انجام رسالت ياريم كن)

وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني‏ (27)

و گرهى (را كه مانع بيان مقصود است) از زبانم بگشاى.

يَفْقَهُوا قَوْلي‏ (28)

 

7)      دعای یستشیر( همراه با توکل و تضرع بسوی خداوند و استغفار با حالت پشیمانی)

دعای یستشیر را که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام تعلیم داد برای کسب آرامش خود  بخواند. و اگر قصد کند برای ازدواجش و 40  روز با توجه و تدبُّر در معنی آن بخواند انشاءالله موثر است (بهتر است بعد از نماز صبح باشد)با خواندن این دعا انسان امیدش از غیر خداوند کنده می شود و این بهترین حالات انسان است.)

 

8)      سوره فرقان آیه   74 ( همراه با تقواپیشگی و کمک کردن دیگران برای رسیدن به تقوا)

این آیه را زیاد بخواند ( و چه بهتر هر روز در قنوت نمازهای خود بخواند) :

رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماً  

و آنان كه مى‏گويند: پروردگارا، براى ما از همسران و فرزندانمان روشنى ديدگان (نسل‏هاى صالح و پاك و متّقى) عطا كن و ما را بر پرهيزكاران (در مسابقه به سوى ايمان يا رهبرى در اصول و فروع و معارف) پيشوا گردان.

 

 

9)      سوره بقرة آیه  201   در قنوت نماز

رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ

پروردگارا، به ما در دنيا نيكى و در آخرت نيكى عطا كن و ما را از عذاب آتش (دوزخ) نگاه دار

کسی که این دعا و این آیه را در  قنوت نماز بخواند ده تا حاجت از خداوند خواسته است هفت  تا در دنیا و سه تا در آخرت که عبارتند از:

1)      همسر خوب که او را در امور آخرت و دنیا یاریش بدهد( البته در روایت مراد از حسنه زن مومنه هست برای همسری که در این صورت پسرها این آیه را برای همسریابی می خوانند  )

2)      اخلاق خوب

3)      علم و تخصص و رزق واسع

4)      ایمان و تدین

5)      قلب شاکر

6)      زبان ذاکر

7)      ولایت علی بن ابیطالب صلوات الله علیه

 

10)  سوره ذاریات همراه با انجام  هشت کار و انجام ندادن پنج کار

سوره ذاریات را هر روز بخوانند همراه با اینکه پنج کار نکند و هشت کار انجام دهند که اگر ترجمه این سوره را پسران عزیز و دختران گرامی بخوانند واقف  به این امور ایجابی و سلبی خواهند شد.

 امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس این سوره را  بخواند و مداومت کند خداوند زندگیش را اصلاح می کند و معیشت و زندگی شامل ازدواج و مسئولیتهای زندگی و کارهای روز مره می شود هر کس بخواهد زندگیش مدیریت شود از خواندن این سوره غافل نشود. تا قبل از ازدواج بخواند به نیت ازدواج و وقتی انشاءالله ازدواج کرد بخواند برای مدیریت شدن زندگیش البته  همراه با انجام امور ایجابی و ترک امور سلبی . به حمدلله این  بنده حقیر  در امورات زندگی با خواندن این سوره شریفه  بسیار موفق بوده ام و خداوند کاملا زندگی را دیف می کند.

 


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 23:30 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

ذکر و دعا برای گشایش مشکلات

فاتیح الجنان . چهل طلوع استاد رضوی حائری

ذکر و دعا برای گشایش مشکلات


آخوند ملا محمد صادق عراقی در نهایت سختی و پریشانی بود و به هیچ وجه برای او گشایشی واقع نمی شد. شبی در عالم خواب دید، در بیابانی خیمه بزرگی بر پا است. پرسید: این خیمه مربوط به كیست؟

گشایش کار

گفتند: این جا خیمه امام زمان علیه السلام است.

با عجله خدمت آن حضرت مشرف شد و سختی حال خود را به آن سرور عرض كرد و از ایشان دعایی برای گشایش كار و رفع مشكلات خویش خواست. حضرت او را به سیدی از اولاد خود حواله دادند و اشاره به او و خیمه اش فرمودند.

آخوند از محضر آن حضرت خارج شد و به همان خیمه ای كه اشاره فرموده بودند، رفت؛ دید عالم مورد اعتماد، جناب آقا سید محمد سلطان آبادی، كه روی سجاده نشسته و مشغول دعا خواندن است، در آن خیمه حضور دارد. به سید سلام كرد و كیفیت جریان را نقل كرد. ایشان جهت وسعت رزق، دعایی به او تعلیم نمود.

در این جا آخوند از خواب بیدار شد و در حالی كه دعا به یادش مانده بود، به طرف خانه آن عالم بزرگوار به راه افتاد. از طرفی قبل از دیدن این خواب، رابطه آخوند عراقی با سید قطع بود و علتش را اظهار نمی كرد.

وقتی خدمت سید رسید، او را به همان شكلی كه در خواب دیده بود، روی سجاده خود نشسته، مشغول ذكر و استغفار مشاهده نمود و سلام كرد.سید جواب سلامش را داد و تبسمی نمود؛ مثل این كه از قضیه مطلع باشد. آخوند برای گشایش كار خود دعایی خواست. مرحوم سلطان آبادی، همان دعایی را كه در عالم خواب تعلیم فرموده بود، بیان كرد.

آنچه را سید به آخوند در عالم خواب و بیداری تعلیم داده بود، سه چیز است: - اول: آن كه بعد از فجر صبح دست بر سینه گذارد و هفتاد مرتبه بگوید « یا فتاح» - دوم: آن كه مواظبت كن به خواندن: - لاحَوْلَ وَلاقُوَّهَ اِلاّ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَی الْحَی الَّذی لایمُوتُ وَ اَلْحَمْدُللِهِ الَّذی لَمْ یتَّخِذْ صاحِبَهً وَلا وَلَداً وَ لَمْ یكُنْ لَهُ شَریكٌ فِی الْمُلْكِ وَ لَمْ یكُنْ لَهُ وَلِی مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبیراً.- سوم، دعایی را كه ابن فهد حلی از حضرت رضا علیه السلام نقل كرده كه بعد از نماز صبح خوانده شود و هر كس آن را بخواند حاجتش برآورده و مشكلاتش حل می شود
آخوند عراقی مقید به خواندن آن دعا شد و اندک زمانی دنیا از هر طرف به او رو آورد و از سختی و تنگدستی راحت شد. بعد از این اتفاق، مرحوم حاج ملا فتحعلی، سید را خیلی ستایش می كرد و مدتی هم نزد ایشان درس خوانده بود.

اما آنچه را سید به آخوند در عالم خواب و بیداری تعلیم داده بود، سه چیز است:

- اول: آن كه بعد از فجر صبح دست بر سینه گذارد و هفتاد مرتبه بگوید « یا فتاح»

- دوم: آن كه مواظبت كن به خواندن:

- لاحَوْلَ وَلاقُوَّهَ اِلاّ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَی الْحَی الَّذی لایمُوتُ وَ اَلْحَمْدُللِهِ الَّذی لَمْ یتَّخِذْ صاحِبَهً وَلا وَلَداً وَ لَمْ یكُنْ لَهُ شَریكٌ فِی الْمُلْكِ وَ لَمْ یكُنْ لَهُ وَلِی مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبیراً.- سوم، دعایی را كه ابن فهد حلی از حضرت رضا علیه السلام نقل كرده كه بعد از نماز صبح خوانده شود و هر كس آن را بخواند حاجتش برآورده و مشكلاتش حل می شود. (مرحوم شیخ عباس قمی این دعا را در اوایل مفاتیح الجنان ذیل تعقیبات نماز صبح آورده است وبسیار مجرب است ، حتما به مفاتیح رجوع كنید وبا توجه به معانی بلندش این دعا را بخوانید)

-

و این دعا در هر صبح و شام خوانده مى شود و آن دعاء امیرالمۆ منین علیه السلام است در لَیْلَةُ الْمَبیت و در تهذیب روایت شده كه هر كه بعد از نماز صبح ده مرتبه بگوید :سُبْحانَ اللّهِ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ وَلا حَوْلَ وَ لا قُوَةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِىِ الْعَظیمِ

  حقّ تعالى او را عافیت دهد از كورى و دیوانگى و جُذام و فقر و خانه بر سر فرود آمدن یا خرافت در هنگام پیرى و شیخ كلینى از حضرت صادق علیه السلام روایت كرده كه هر كه بعد از نماز صبح و نماز مغرب بگوید هفت مرتبه : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرّحَیمِ لا حَوْلَ وَ لا قُوَةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِىِ الْعَظِیمِ حقّ تعالى دفع كند از او هفتاد نوع از انواع بلا كه آسانتر آنها باد و پیسى و دیوانگى باشد و اگر شقى باشد محو شود از اشقیاء و نوشته شود از سُعداء و نیز از آن حضرت روایت كرده كه براى دنیا و آخرت و رفع درد چشم این دعا را بعد از نماز صبح و مغرب بخوانند :اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

خدایا از تو مى خواهم به آن حقى كه محمد و آلش

عَلَیْكَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلِ النُّورَ فى بَصَرى وَ

بر تو دارند كه درود فرستى بر محمد و آلش و قرار ده روشنایى در دیده ام و

الْبَصیرَةَ فى دینى وَ الْیَقینَ فى قَلْبى وَ الاِْخْلاصَ فى عَمَلى وَ

بینایى در دینم و یقین در دلم و اخلاص در عملم و

السَّلامَةَ فى نَفْسى وَ السَّعَةَ فى رِزْقى وَ الشُّكْرَ لَكَ اَبَداً ما اَبْقَیْتَنى

سلامتى در جانم و فراخى در روزیم و همیشه تا زنده ام دارى سپاسگذارت باشم

شیخ ابن فهد در عُدَّة الدّاعى از حضرت امام رضا علیه السلام نقل كرده كه هر كه بگوید در عقب نماز صبح این كلام را حاجتى طلب نكند مگر آنكه آسان شود براى او و كفایت كند حقّ تعالى آنچه را كه مهمّ او است :بِسْمِ اللّهِ وَ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَ اُفَوِّضُ

به نام خدا و درود خدا بر محمد و آلش باد و واگذارم

اَمْرى اِلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَ بَصیرٌ بِالْعِبادِ فَوَقاهُ اللّهُ سَیِّئاتِ ما مَكَرُوا لا

كارم را به خدا كه براستى خدا به كار بندگان بینا است ((پس خدا از نیرنگهاى بد نگاهش داشت ))

اِلهَ إلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ

معبودى جز تو نیست ((منزهى تو كه من از ستمكارانم پس ما دعایش مستجاب كردیم و از

مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِى الْمُۆْمِنینَ حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكیلُ فَاْنَقَلَبُوا

غم و اندوه نجاتش دادیم این چنین مۆ منان را نجات دهیم )) ((خدا ما را بس است و چه نیكو وكیلى است پس با

بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ما شاَّءَ اللّهُ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ

نعمت خدا و فزونى كه دیگر بدى به آنها نرسید بازگشتند)) آنچه خدا خواهد، نیست جنبش و نه نیرویى

اِلاّ بِالله ما شاَّءَ اللّهُ لا ما شاَّءَ النّاسُ ما شاَّءَ اللّهُ وَ اِنْ كَرِهَ النّاسُ

مگر بوسیله خدا آنچه خدا خواهد مى شود نه آنچه مردم خواهند آنچه خدا خواهد مى شود اگر چه مردم

حَسْبِىَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبینَ حَسْبِىَ الْخالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقینَ حَسْبِىَ

ناخوش دارند بس است مرا پروردگار از (بندگان ) پروریده شده ، بس است مرا آفریدگار از آفریدگان بس است

الرّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقینَ حَسْبِىَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمینَ حَسْبى مَنْ هُوَ

مرا روزى ده از روزى خوران بس است مرا خدا پروردگار جهانیان بس است مرا آنكه او

حَسْبى حَسْبى مَنْ لَمْ یَزَلْ حَسْبى حَسْبى مَنْ كانَ مُذْ كُنْتُ لَمْ یَزَلْ

بس است مرا، بس است مرا آنكه همیشه مرا بس است بس است مرا آنكه از وقتى بودم همیشه بسم بوده

حَسْبى حَسْبِىَ اللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ

بس است مرا خدا معبودى جز او نیست بر او توكل كنم و او است پروردگار عرش با عظمت

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 23:39 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

آیا ختم صلوات گرفتن تأثیری هم دارد ؟!

ختم صلوات که می گیرند چیست؟ و اصل برگزاری آن چگونه است؟

 


صلوات

ختم به معنی پایان دادن به هر کاری است که ابتدا و انتهایی دارد. و ختم صلوات نیز به همین معنی است، چنان که اگر کسی قرآن کریم را از اول تا آخر تلاوت کند، گویند قرآن را دوره کرده است که تعبیر دیگر آن ختم کردن قرآن است.

یکی از مسائل اسلامی، مسئله دعا است که گاهی با هدف رسیدن به خواسته ها انجام می گیرد، اما باید بدانیم که برای رسیدن به هدف از طریق دعا، شرائطی وجود دارد. گاهی یکی از شرائط آن است که ذکر یا دعای خاصی را باید به مقدار عددی معین خواند تا نتیجه بخش باشد که از آن به دستور عددی تعبیر می شود. باید توجه داشت که گرچه این اعمال از مستحبات شمرده می شوند اما برای حصول نتیجه سهل انگاری در حفظ عدد ممنوع است؛ زیرا از امام صادق (علیه السلام) رسیده که فرموده است: بدانید اسماء الله به منزله گنجینه اند و عدد به منزله محدوده آن، اگر اندکی بیشتر و یا کمتر پا را پس و پیش بگذاری به گنج نخواهی رسید.[1]

صلوات بر محمد و آل محمد دارای فضیلت فراوان است. و در فضیلت آن همین بس که خداوند آن را از کارهای همیشگی خود و فرشتگان قلمداد می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ ...».[2] و به مومنان نیز دستور می دهد که آن را از برنامه های خویش قرار دهند، «... الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمً ».[3]

از کارآمدی صلوات این است که در اجابت دعا نقش بسزایی دارد به طوری که گفته اند صلوات فرستادن بر محمد و آل او در اول و آخر دعا باعث اجابت است.[4] و از امامان (علیهم السلام) رسیده است که: در ترازوی خدا چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست.[5]

گاهی در تأثیر صلوات برای رسیدن به حاجت موارد زیر مطرح و نقش آفرین است:

1. صلوات با صیغه و شکل خاص: مثلاً اگر کسی تصمیم دارد که قبل از مردن توفیق دیدار حضرت مهدی (علیه السلام) را پیدا کند صلوات با این شکل را انجام دهد: «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم».[6]

2. گاهی عدد خاصی مطرح است: مثلاً اگر کسی بخواهد به شصت حاجت برسد که سی تای آن حاجت دنیایی و سی تای آن حاجت اخروی باشد صلوات فوق را صدبار بفرستد که عدد صد نقش دارد، یعنی نباید کمتر و یا بیشتر باشد.[7]

از امام صادق(علیه السلام) رسیده که فرموده است: بدانید اسماء الله به منزله گنجینه اند و عدد به منزله محدوده آن، اگر اندکی بیشتر و یا کمتر پا را پس و پیش بگذاری به گنج نخواهی رسید

در اینجا و مانند آن است که کلمه «ختم صلوات» معنی پیدا می کند؛ یعنی صلوات فرستنده، در صورتی ختم صلوات را انجام داده که یک دوره صلوات صدتایی را به پایان رسانده باشد. در هر صورت بر اساس روایات فرستادن صلوات دارای ثمرات فراوانی است که در بعضی روایات عدد خاصی معین شده است ولی در اکثر روایات عدد خاصی معین نشده است و تعیین عدد خاص در اختیار انسان است که می تواند به صورت نذر یا قسم، عدد خاصی را بر خود لازم و واجب نماید یا بدون آن به صورت استحباب برای رسیدن به هدفی، تعداد معینی را انتخاب کند یا برای ترویج آن در جامعه به صورت جلسه ای یا غیر آن به دیگران پیشنهاد کند، ولی نکته مهمی که باید در نظر داشت آن است که نباید این طرح ها موجب پایین آوردن ارزش آن و سبکی صلوات و یا موجب ظهور و بروز بدعت ها در جامعه شود یعنی نباید به گونه ای باشد که مسائل اهم و واجبات مهم تحت الشعاع قرار گیرند و و فراموش شوند و یا موجب صرف هزینه های گزاف گردند. 

 

محاسبه ثواب صلوات

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : در معراج ، ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد( یعنی یک میلیون ) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد . آن ملک گفت : من حساب دانه های قطرات باران را می دانم که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا می بارد. تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال را می دانم ، ولی حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم . رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چیست؟ عرض کرد: هرگاه جماعتی از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند ، من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم (آثار و برکات صلوات ص 30 )

چنانکه خوارزمی در «مناقب» خود از ابوعلقمه نقل کرده که روزی پیغمبر(صلوات الله علیه) نماز صبح را با ما گزارد و بعد از آن به ما رو کرد و فرمود:«ای یاران، من دیشب عموی خود حمزة بن عبدالمطلب و برادرم جعفربن ابیطالب را در خواب دیدم. از ایشان پرسیدم: فدایتان شوم، کدام اعمال را برتر یافتید؟ گفتند: بهترین اعمال را در سه چیز یافتیم: صلوات بر شما، آب دادن تشنگان و دوستی علی بن ابیطالب(علیه السلام) (منبع : منهج الصادقین، ) 

از رسول خدا(صلوات الله علیه) روایت شده که حق تعالی می فرماید: «هر بنده ای که برای تو صلوات فرستد، هفتاد هزار فرشته بر او صلوات می فرستند و هر که هفتاد هزار فرشته بر او صلوات فرستد، اهل بهشت خواهد بود»

فوائد صلوات 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : در مقابل صد صلوات ، خدا صد حاجت را بر آورده کند. (هدیه خدا ص 20)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : هر کس بعد از نماز ظهر ، صد بار صلوات بفرستد خداوند سه پاداش به او می دهد

1) مدیون نشود و اگر مدیون شود خداوند ادا کند

2) ایمان او را حفظ کند که این بزرگ ترین بخشش است

3) روز قیامت از نعمتی که به او داده نپرسد

(ختوم و اذکار شفا و درمان ص 60 – هدیه خدا ص 142 – آثار و برکات صلوات ص 119)  

 

استغفار ملائکه

از آنجا که ملائکه پیوسته بر پیامبر(صلوات الله علیه) صلوات می گویند، صلوات مومنان به معنای همراهی با فرشتگان نیز هست ملائکه نیز برای کسی که صلوات می فرستد استغفار می کند و برای او صلوات می فرستند.

از رسول خدا(صلوات الله علیه) روایت شده که حق تعالی می فرماید: «هر بنده ای که برای تو صلوات فرستد، هفتاد هزار فرشته بر او صلوات می فرستند و هر که هفتاد هزار فرشته بر او صلوات فرستد، اهل بهشت خواهد بود.» (جامع الاخبار، فصل 28، ص 68 )

 

پی نوشت ها:

[1] حسن زاده، حسن، نورعلی نور در ذکر وذاکر و مذکور، ص 52، ناشر: دار تشیع، چاپ ششم، سال 1376 ش

[2] احزاب، 56

[3] همان

[4] ملکی تبریزی، میرزا جوادآقا، ترجمه المراقبات، ص 243، مترجم: ابراهیم محدث بندر ریکی، ناشر: دارالاخلاق، سال 1376

[5] همان

[6] قمی، عباس، مفاتیح الجنان، ص 35، ناشر: دار اسوه

[7] همان


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 20:39 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب تخم مرغ

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

۲ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

۳ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

۴ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

۵ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

۶ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

۷ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

لیلا برایت می‏گوید:

خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ی سود مالی است. اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‏های خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختی‏ها و مشکلات است. اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه‏مند می‏شوید.


برچسب‌ها: تعبیر خواب تخم مرغ

تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 19:48 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزي، دوم: زندگاني، سوم: مال بسيار و ارزاني نرخها، چهارم: لشگر بسيار، پنجم: بيماري، ششم: غم و اندوه. اگر بيند در تابستان برف جمع مي كرد، دليل كه مال بسيار و حلال جمع كند. اگر به زمستان جمع مي كرد، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربي گويد: ديدن برف به خواب لشگر هزيمتي است، خاصه با برف كه با برف بيند.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيكي كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود مي خورد، بهتر از آن است كه بي وقت بود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

برف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذرانند. در اين حالت انسان غمگين مي شود. همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف مي بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون مي خوابد برف در خواب مي بيند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده اند و فقط اين مي ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم. اگر در خواب ببينيد جايي برف مي بارد که آنجا را نمي شناسيد ابن سيرين نوشته براي صاحب آن جا و مکان غمي مي رسد ولي اين خواب گوياي بيم از غم و اندوهي است که نمي دانيد عامل آن چيست. اما هست و در روزهاي آينده نيز با شما همراه خواهد بود. اگر ببيند که در تابستان برف جمع مي کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزي است که رايگان و بي زحمت به دست شما برسد. اين خواب به بيننده مي گويد که سودي از جايي نصيب او مي شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد که برف پارو مي کند و برف را دور مي ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد. بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگي است. از کرماني نقل است که برف در سردسير خير و برکت است و در گرمسير غم و اندوه.


برچسب‌ها: تعبیر خواب برف

تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393 | 20:46 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

چگونه با قرآن استخاره کنیم؟

چگونه با قرآن استخاره کنیم؟

قرآن

یکی از رایج ترین انواع استخاره، استخاره با قرآن کریم است که روش های متعددی دارد:

روش اول: قرآن را برمی دارید و این دعا را می خوانید: "اَللّهُمَّ اِنّى تَفَأَّلْتُ بِكِتابِكَ، وَ تَوَكَّلْتُ عَلَیْكَ، فَاَرِنى مِنْ كِتابِكَ ما هُوَ مَكْتُومٌ مِنْ سِرِّكَ الْمَكْنُونِ فـى غَیْبِـكَ"؛ خدایا به كتاب تو تفأّل مى زنم (و استخاره مى كنم) و بر تو توكّل مى كنم، پس تو نیز از كتاب خود، آنچه در نهان غیب تو پنهان است، به من نشان بده. سپس قرآن را بگشا و از صفحه اوّل سمت راست، سطر اوّل مقصود خودت را از خدا بخواه.[1]

روش دوم: مرحوم «سیّد بن طاووس» در كتاب «فتح الأبواب» نقل كرده است كه براى استخاره، قرآن را برمى دارى و نخست این دعا را مى خوانى:

"اَللّهُمَّ إِنْ كانَ فِی قَضائِكَ وَقَدَرِكَ، أَنْ تَمُنَّ عَلى اُمَّةِ نَبِیِّكَ، بِظُهُورِ وَلیِّكَ وَابْنِ بِنْتِ نَبِیِّكَ، فَعَجِّلْ ذلِكَ وَ سَهِّلْهُ وَ یَسِّرْهُ وَ كَمِّلْهُ، و اَخْرِجْ لِی آیَةً، اَسْتَدِلُّ بِها عَلى أَمر فَأَئْتَمِرَ، أوْ نَهْـى فَأَنْتَهی فِی عافِیَـة"؛ خدایا اگر قضا و قَدَرت این است كه با ظهور ولیّت و فرزند پیامبرت بر امّت رسول خدا، منّت گذارى، پس در ظهورش تعجیل و راهش را سهل و آسان قرار ده و براى من آیه اى بیرون آور كه یا در آن امرى باشد كه انجامش دهم و یا نهى باشد كه تركش كنم به عافیت و تندرستى.

سپس حاجت و مشكل خود را عنوان مى كنى و آن گاه قرآن را مى گشایى، پس از آن هفت ورق مى زنى، در ورق هفتم، صفحه سمت چپ، هفت سطر را بشمار و در سطر هفتم مطلب خویش را از آن آیه، دریاب.[2]

استخاره با قرآن به شیوه هاى دیگر نیز نقل شده است كه براى رعایت اختصار از ذكر همه آنها صرف نظر مى شود.[3]

اما درباره فهم و دریافت مفهوم آیات باید گفت: این موضوع از چیزهایی نیست که برای همه قابل فهم و دریافت باشد، بلکه فهم قرآن از مباحث بسیار پیچیده ای است که ابزار خود را می طلبد، و آن آشنایی با قرآن، علوم قرآن، تفسیر و ... است که آن هم، در اختیار کسانی است که سال ها با قرآن مأنوس بوده و زبان قرآن را می فهمند. بنابراین، این مسئله دارای فرمول خاصی نیست که بشود آن را به راحتی آموخت و به آسانی اجرا نمود.

_______________

[1] بحارالانوار، ج 88، ص 241، ح 1.

[2] فتح الابواب، ص 278؛ بحارالانوار، ج 88، ص 242، ح 4.

[3] به كتاب مفاتح الغیب، علاّمه مجلسى مراجعه شود.


برچسب‌ها: دعا وتوسل

تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی 1393 | 21:58 | نویسنده : سيد همايون سليمي |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.